HƯỚNG DẪN

Công văn số 2059/TLĐ ngày 28/5/2021 về lùi thời điểm đóng KPCĐ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

CỤ THỂ

Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021.

コメント:0

コメントフォーム
個人情報を記憶する

トラックバック:0

この投稿へのトラックバックURL
http://www.nacglobal.net/2021/07/lao-dong-kinh-phi-cong-doan/trackback/
この投稿へのリンク
Lao động | Kinh phí công đoàn from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET