QUY ĐỊNH

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 Công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

NỘI DUNG

Về quản lý thuế đối với người nộp thuế (NNT) trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh (KD) quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 37 Luật quản lý thuế.

コメント:0

コメントフォーム
個人情報を記憶する

トラックバック:0

この投稿へのトラックバックURL
http://www.nacglobal.net/2021/05/luat-quan-ly-thue-2019-diem-moi-cua-nghi-dinh-1262020nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-quan-ly-thue-2019/trackback/
この投稿へのリンク
Luật quản lý thuế 2019 | Điểm mới của nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế 2019 from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET