QUY ĐỊNH

Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

NỘI DUNG

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi (Khoản 1, Điều 10).

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm (Khoản 9, Điều 18).

Trước đây: Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập (Điều 1, NĐ 22/2020/NĐ-CP).

Như vậy, các doanh nghiệp cần lưu ký kê khai và nộp Lệ phí môn bài cho năm 2022 đúng và đủ.

コメント:0

コメントフォーム
個人情報を記憶する

トラックバック:0

この投稿へのトラックバックURL
http://www.nacglobal.net/2021/12/le-phi-mon-bai-thoi-han-nop-va-ke-khai-le-phi-mon-bai/trackback/
この投稿へのリンク
Lệ phí môn bài | Thời hạn nộp và kê khai lệ phí môn bài from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET