HƯỚNG DẪN

Điều 2, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 về đối tượng không chịu thuế nhà thầu

NỘI DUNG

 1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng.
 2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:
  • Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam.
  • Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam.
 3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.
 4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
  Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
  Xúc tiến đầu tư và thương mại;
  Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
  Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
 5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.

コメント:0

コメントフォーム
個人情報を記憶する

トラックバック:0

この投稿へのトラックバックURL
http://www.nacglobal.net/2021/09/17135/trackback/
この投稿へのリンク
Thuế nhà thầu | Đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu from 香港・中国・東南アジア法令情報サイト NAC Global .NET